Duurzame energie
Tegenwoordig worden er mede door de stijging van de energieprijzen steeds meer eisen gesteld aan het energieverbruik van de installaties. Door gebruik te maken van duurzame energie worden de kosten van het verbruik van gas / elektra sterk teruggebracht dit in combinatie met het optimale comfort wat valt te behalen uit duurzame energie maakt, het in veel gevallen aantrekkelijk om gebruik te maken van deze duurzame energie. Voor bedrijven is de Energie Investeringsaftrek (EIA) van toepassing waarbij een deel van de aanschafprijs wordt vergoed.
Duurzame energie  is onder te verdelen in diverse soorten energie.
De meest bekende is wel zonne-energie maar ook met behulp van aard- en luchtwarmte kan veel energie worden opgewekt.
 
Zonne-energie:

Zonne-energie is te verdelen in 3 types:
  • PV ( Photo-Voltaic) panelen, t.b.v. het opwekken van elektriciteit met de zon
  • Collectoren, t.b.v. opwekken van warmte met de zon ( tapwater- en cvondersteuning)
  • Zonne-koeling, d.m.v. absorptie ontstaat de mogelijkheid tot het koelen m.b.v. zonnewarmte
Het toepassen van panelen of collectoren is bijna in elke situatie mogelijk. In de meeste gevallen zonder ingrijpende bouwkundige werkzaamheden.
Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwbouw woningen, bedrijfspanden en veestallen.
 
 
Lucht- aardwarmte:
 
Energie uit lucht- of aardwarmte is op te wekken d.m.v. het gebruik van een warmtepomp.
Bij een warmtepomp op aardwarmte wordt er middels grondboringen warmte
onttrokken uit de grond en gebruikt voor het verwarmen en koelen van de woning.
Bij een warmtepomp op luchtwarmte wordt de warmte onttrokken aan de buitenlucht  en gebruikt voor het verwarmen en koelen van de woning.
Het toepassen van warmtepompen geeft veel comfort door de verschillende toepassingsmogelijkheden d.m.v. de mogelijkheid van zowel verwarmen als koelen.
Wel moet er rekening worden gehouden met een installatie van een grotere omvang, waardoor er een opstelruimte gecreëerd dient te worden in de woning of bedrijfspand.
De warmtepomp is toepasbaar in een woning of pand welke grootschalig gerenoveerd wordt en/of in een nieuwbouw situatie
 
Voor meer informatie m.b.t. de warmtepompen: Nibe
 
Mocht u interesse hebben neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Ook is het mogelijk om samen met ons een bezoek te brengen aan een van onze reeds geplaatste installaties
 
 

Aanleg zonneboiler woonhuis

Foto's
Contact
Installatiebedrijf
H.J. van Veldhuizen b.v.

Lunterseweg 31
6718 Ede

Tel.: 0318 - 61 25 75
E-mail: info@veldhuizenbv.nl
Direct contact opnemen?